Czy altana ogrodowa wymaga zgłoszenia?

Czy altana ogrodowa wymaga zgłoszenia?

Nie stosując się do obowiązującego prawa budowlanego, popełniamy samowolę i musimy liczyć się z jej konsekwencjami. Właśnie dlatego każdy, kto planuje postawienie na swojej działce altany ogrodowej, powinien poznać aktualnie obowiązujące przepisy. Sprawdź zatem, o czym warto pamiętać już na etapie projektu i jakie dokumenty będą Ci potrzebne.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Stosując się do art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy ”Prawo budowlane”, nie trzeba mieć pozwolenia na budowę wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym oranżerii, wiat i ogrodowych altanek.

Problematyczne jest to, że nie istnieje precyzyjna definicja. Zwyczajowo taka konstrukcja jest postrzegana jako niewielki obiekt architektury ogrodowej, przeznaczony do codziennego użytku. W takim przypadku zazwyczaj wystarcza zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu.

W rzeczywistości, aby móc spać spokojnie, trzeba dopełnić kilku formalności. Decydującym czynnikiem w tej kwestii jest wielkość powierzchni zabudowy. Tym samym, jeśli:

 • konstrukcja jest większa niż 35 m2 wówczas wymaga pozwolenia na budowę,
 • konstrukcja ma powierzchnię do 35 m2 wymaga jedynie zgłoszenia.

Warto też pamiętać, że bez uzyskania pozwolenia na budowę można postawić taki obiekt, którego dwuspadowy dach ma w najwyższym punkcie nie więcej niż 5 metrów. W przypadku dachów innego rodzaju, wartość ta wynosi zaledwie 4 metry. Kolejny ważny punkt to liczba tego typu obiektów budowlanych na działce, która nie może przekroczyć dwóch budowli na każde 500 m2 terenu.

Co powinno zawierać zgłoszenie budowy altany ogrodowej?

Zgłoszenie budowy altany ogrodowej w 2022 roku musi nastąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych. W standaryzowanym formularzu urzędowym powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu właściciela działki
 • dane instytucji starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce położenia działki,
 • adres i numer działki,
 • nazwa wniosku,
 • rodzaj planowanej inwestycji,
 • planowany termin rozpoczęcia prac.

Do wniosku należy też dołączyć kilka dokumentów opisujących daną inwestycję, w tym:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością,
 • szkice/rysunki altany ogrodowej,
 • pozwolenia i opinie (jeśli wymagają tego aktualne przepisy).

Altana ogrodowa na ROD

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku altan stawianych na terenach rodzinnych ogródków działkowych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ROD, poprzez altanę ogrodową rozumiemy wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, o powierzchni do 35 m2 oraz wysokości do 5 metrów przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się natomiast tarasu, ganku lub werandy, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Należy bezwzględnie pamiętać, że na terenie ROD, nie jest dopuszczalna budowa altan, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów. Tym samym, postawienie drewnianej konstrukcji ogrodowej w obrębie działki typu ROD, nie wymaga żadnych formalności, poza ewentualnym spełnieniem dodatkowych warunków budowy zawartych w regulaminie konkretnego rodzinnego ogródka działkowego.

Jeśli wiesz już, jakie formalności musisz spełnić, aby na Twojej działce stanęła altana ogrodowa, sprawdź jak zbudować altanę ogrodową, aby wypoczynek na łonie natury był maksymalnie przyjemny i relaksujący.

Zgłoszenie budowy altany na terenie prywatnym – krok po kroku:

Jeśli zdecydujemy się na zgłoszenie budowy altany ogrodowej na prywatnej działce, warto postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Przygotowanie dokumentacji: Zgłoszenie powinno zawierać opis planowanego obiektu, jego lokalizację na działce oraz termin rozpoczęcia prac.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Formularz można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać osobiście.
 3. Złożenie zgłoszenia w urzędzie: Wniosek należy dostarczyć do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu, właściwego ze względu na lokalizację działki.
 4. Czekanie na odpowiedź urzędu: W przypadku braku sprzeciwu w ciągu 21 dni można rozpocząć budowę.
 5. Rozpoczęcie budowy: Prace muszą być prowadzone zgodnie z projektem i zgłoszeniem.

Budowa altany bez pozwolenia lub zgłoszenia – co za to grozi?

W 2022 r. budowa altany bez pozwolenia lub uprzedniego zgłoszenia (wtedy, kiedy jest to wymagane), jest uznawana za tzw. samowolę budowlaną.

Ostatecznie może ona skutkować decyzją o rozbiórce obiektu. Na szczęście na gruncie polskiego prawa budowlanego istnieje tzw. amnestia budowlana. Legalizacja samowoli budowlanej jest możliwa dla każdego budynku postawionego bez pozwolenia czy uprzedniego zgłoszenia, pod warunkiem, że jest on użytkowany od minimum 20 lat i sporządzona dla niego ekspertyzę techniczną.

Copyright © Nowoczesne-Domki.pl
Daniel, konsultant handlowy
+48 889 009 701 Masz pytania? Zadzwoń