Altana ogrodowa - ile od granicy działki?

Altana ogrodowa - ile od granicy działki?

Czy budowa altany, która nie wymaga uzyskania pozwolenia, jest możliwa w dowolnej odległości od granic działki? Sprawdźmy, gdzie może stanąć drewniana altana ogrodowa.

Wymagane odległości od granicy działki

Wielkość oraz wysokość altany ogrodowej to nie jedyne parametry, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę, aby budowa odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy jeszcze zachować odpowiednią odległość konstrukcji od granicy działki:

  • 1,5 m, jeśli na sąsiedniej działce stoi obiekt budowlany w podobnej odległości od granicy,
  • 3 m, jeżeli ściana znajdująca się po stronie granicy działki jest zabudowana i nie posiada wejścia,
  • 4 m, jeśli ściana znajdująca się po stronie granicy działki posiada okna lub wejście.

Powyższe wymogi nie dotyczą jednak altanek o lekkiej konstrukcji, czyli takich nieposiadających ścian oraz fundamentów. Tego typu wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy nie podlega bowiem rozwiązaniom, które zostały przyjęte w ramach prawa budowlanego. Tym samym nie trzeba do niego stosować zapisów klasycznego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pewne wątpliwości budzi natomiast to, czy takim przepisom podlega drewniana altana wydzielona przy użyciu przegród budowlanych i na stałe  związana z gruntem. W tym przypadku decydująca może być bowiem kwestia braku ścian osłonowych. Jeśli projekt altanki ich nie posiada, wówczas można ją postawić w dowolnym miejscu – podobnie, jak obiekty tzw. “małej architektury ogrodowej”.

W teorii nie istnieje zatem żaden powód, aby stosować w przypadku drewnianej altany odległości 1,5, 3 lub 4 m od granicy działki. Należy jednak pamiętać, że kwestia usytuowania budynków powinna być rozwiązana w taki sposób, aby w żaden sposób nie zakłócać spokoju osób przebywających na sąsiadującej działce.

Opcjonalnie możesz też samodzielnie zbudować ściany do swojej altany ogrodowej. Przeczytaj koniecznie nasz poradnik, jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy warto zdecydować się na tego typu rozwiązanie.

Zasady współżycia społecznego na działce

Choć prawo budowlane nic nie mówi na temat odległości altany ogrodowej od granic działki,  nie oznacza to wcale, że przepisy całkowicie ignorują tę jakże istotną kwestię.

Artykuł 144 Kodeksu Cywilnego mówi tak: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Jest to przepis zaliczany  do tak zwanego „prawa sąsiedzkiego”. Warto więc wziąć pod uwagę to, że jako właściciel działki nie możesz zakłócać sąsiadom możliwości spokojnego korzystania z ich własnej przestrzeni do relaksu i odpoczynku na świeżym powietrzu. Właśnie z tego powodu, warto zaplanować budowę altany jak najdalej od granic działki sąsiada albo przynajmniej w odległości 3 metrów. Takie postępowanie na pewno pozwoli uniknąć ewentualnych konfliktów sąsiedzkich.

Znaczenie lokalnych przepisów zagospodarowania przestrzennego

Przy planowaniu budowy altany ogrodowej niezbędne jest zapoznanie się z lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego, które mogą mieć decydujący wpływ na dozwolone odległości od granicy działki. W niektórych gminach mogą obowiązywać specyficzne regulacje, które zezwalają na mniejsze odstępy od granic, jeśli działka znajduje się w określonej strefie, na przykład w obszarze wiejskim czy rekreacyjnym. Poznanie tych zasad pomoże uniknąć potencjalnych problemów prawnych i administracyjnych w przyszłości.

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni działki

Zanim zdecydujesz się na konkretne umiejscowienie altany, warto przemyśleć układ całej działki, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Projektując lokalizację altany, należy wziąć pod uwagę nie tylko przepisy, ale również takie aspekty jak nasłonecznienie, naturalne osłony przed wiatrem czy bliskość innych elementów krajobrazu, takich jak drzewa czy krzewy, które mogą wpływać na komfort użytkowania altany.

Copyright © Nowoczesne-Domki.pl
Daniel, konsultant handlowy
+48 889 009 701 Masz pytania? Zadzwoń