poniedziałek-piątek: 7:00-17:00      biuro@nowoczesne-domki.pl   telefon: 889 009 701 telefon: 889 009 702

BlogWiata garażowa ile od granicy działki?
wiaty garażowe

Wiata garażowa ile od granicy działki?

Planujesz postawić przy granicy swojej działki wiatę garażową? To świetnie! Sprawdź jednak, jakie warunki musisz spełnić, aby wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa.

Wiata na działce – co mówi kodeks?

Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 2), postawienie wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga pozwolenia pod warunkiem, że łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni. Jednocześnie, w zależności od miejsca zamieszkania, należy pamiętać o zgłoszeniu budowy do starosty lub do prezydenta miasta.

W wypadku działki, na której stoi już budynek mieszkalny lub na pustym terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c, bez formalności, można postawić wiatę o powierzchni 50 m2.

Sprawdź też, ile od granicy powinna stać altana ogrodowa.

Białe BMW 420 D oraz czarny Mustang GT zaparkowane w nowoczesnym Car Porcie wykonanym z drewna w kolorze grafitowym

Odległość wiaty od granicy działki innej niż drogowa

Nie istnieją przepisy określające jednakową dla wszystkich wiat, odległość od granicy działki. Takie przepisy obowiązują bowiem tylko  w odniesieniu do budynków. Nie oznacza to jednak, że wiatę garażową można zlokalizować na działce w dowolny sposób. Przede wszystkim warto pamiętać, aby wód opadowych z zadaszenia nie kierować na działkę sąsiada.

Decydując się na budowę wiaty dla samochodu należy też wiedzieć czy mają tutaj zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Otóż, zwykła wiata jest uznawana za obiekt budowlany niepełniący funkcji użytkowej budynku. Nie trzeba jej zatem odsuwać od granicy na 3 lub 4 metry tak jak domu mieszkalnego. Jest jednak pewien warunek. Takie zadaszenie nie może być przeznaczone do parkowania samochodu. W przeciwnym razie należy odsunąć budowlę na 7 metrów od okien i 3 metrów od granicy działki.

Jeśli stanowisk postojowych dla aut osobowych będzie co najmniej 10, wówczas minimalna odległość to 3 metry. Gdy wiata ma służyć do parkowania maksymalnie czterech samochodów innych niż osobowe, wtedy odległość ma wynosić 6 metrów. Warto jednak pamiętać, że odległości określone w ust. 1 i 2 § 19 nie muszą być zachowane, gdy parking jest umiejscowiony pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę (§ 19 ust. 4). Wyjątek ten dotyczy każdego rodzaju miejsc postojowych, bez względu na liczb stanowisk parkingowych.

drewniane wiaty samochodowe

Odległość wiaty garażowej od okien i miejsc rekreacyjnych

W § 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych znajdują się minimalne odległości zadaszonych stanowisk postojowych od takich miejsc jak:

  • plac zabaw dla dzieci,
  • boisko sportowe dla dzieci i młodzieży,
  • okna pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (z wyjątkiem hotelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, schroniska).

Chcesz postawić wiatę w obrębie swojej działki? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i skorzystaj z oferty na wiaty garażowe w atrakcyjnych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i błyskawiczną realizację inwestycji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labo.

Kontakt

Nowoczesne Domki

Nieznanice ul. Klonowa

tel1: 889 009 701

tel2: 889 009 702

tel3. 507 683 663

No products in the cart.

Daniel, konsultant handlowy
+48 889 009 701 nowoczesne.domki.pl@gmail.com