Wiata garażowa ile od granicy działki?

Wiata garażowa ile od granicy działki?

Planujesz postawić przy granicy swojej działki wiatę garażową? To świetnie! Sprawdź jednak, jakie warunki musisz spełnić, aby wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa.

Wiata na działce – co mówi kodeks?

Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 2), postawienie wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga pozwolenia pod warunkiem, że łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni. Jednocześnie, w zależności od miejsca zamieszkania, należy pamiętać o zgłoszeniu budowy do starosty lub do prezydenta miasta.

W wypadku działki, na której stoi już budynek mieszkalny lub na pustym terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c, bez formalności, można postawić wiatę o powierzchni 50 m2.

Sprawdź też, ile od granicy powinna stać altana ogrodowa.

Białe BMW 420 D oraz czarny Mustang GT zaparkowane w nowoczesnym Car Porcie wykonanym z drewna w kolorze grafitowym

Odległość wiaty od granicy działki innej niż drogowa

Nie istnieją przepisy określające jednakową dla wszystkich wiat, odległość od granicy działki. Takie przepisy obowiązują bowiem tylko  w odniesieniu do budynków. Nie oznacza to jednak, że wiatę można zlokalizować na działce w dowolny sposób. Przede wszystkim warto pamiętać, aby wód opadowych z zadaszenia nie kierować na działkę sąsiada.

Decydując się na budowę wiaty dla samochodu należy też wiedzieć czy mają tutaj zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Otóż, zwykła wiata jest uznawana za obiekt budowlany niepełniący funkcji użytkowej budynku. Nie trzeba jej zatem odsuwać od granicy na 3 lub 4 metry tak jak domu mieszkalnego. Jest jednak pewien warunek. Takie zadaszenie nie może być przeznaczone do parkowania samochodu. W przeciwnym razie należy odsunąć budowlę na 7 metrów od okien i 3 metrów od granicy działki.

Jeśli stanowisk postojowych dla aut osobowych będzie co najmniej 10, wówczas minimalna odległość to 3 metry. Gdy wiata ma służyć do parkowania maksymalnie czterech samochodów innych niż osobowe, wtedy odległość ma wynosić 6 metrów. Warto jednak pamiętać, że odległości określone w ust. 1 i 2 § 19 nie muszą być zachowane, gdy parking jest umiejscowiony pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę (§ 19 ust. 4). Wyjątek ten dotyczy każdego rodzaju miejsc postojowych, bez względu na liczb stanowisk parkingowych.

drewniane wiaty samochodowe

Odległość wiaty garażowej od okien i miejsc rekreacyjnych

W § 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych znajdują się minimalne odległości zadaszonych stanowisk postojowych od takich miejsc jak:

  • plac zabaw dla dzieci,
  • boisko sportowe dla dzieci i młodzieży,
  • okna pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (z wyjątkiem hotelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, schroniska).

Znaczenie lokalnych przepisów urbanistycznych

Przy planowaniu postawienia wiaty garażowej ważne jest także zwrócenie uwagi na lokalne plany zagospodarowania przestrzennego, które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub możliwości w kontekście lokalizacji budowli. Warto skonsultować się z urzędem gminy, aby upewnić się, że planowana inwestycja jest zgodna nie tylko z ogólnokrajowymi przepisami, ale również z lokalnymi uwarunkowaniami.

Wpływ wiaty garażowej na sąsiedztwo

Oprócz aspektów prawnych, ważne jest również rozważenie wpływu wiaty na otoczenie i relacje z sąsiadami. Wysoka wiata czy bliskość granicy działki mogą wpływać na dostęp do światła naturalnego czy prywatność sąsiadów. Przemyślane planowanie może pomóc w uniknięciu konfliktów i zbudowaniu dobrych relacji z otoczeniem.

Chcesz postawić wiatę w obrębie swojej działki? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i skorzystaj z oferty na drewniane wiaty garażowe w atrakcyjnych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i błyskawiczną realizację inwestycji.

Copyright © Nowoczesne-Domki.pl
Daniel, konsultant handlowy
+48 889 009 701 Masz pytania? Zadzwoń