Wiata garażowa bez pozwolenia. Jakie formalności?

Wiata garażowa bez pozwolenia. Jakie formalności?

Wiata garażowa bez pozwolenia na budowę? To możliwe! Wyjaśniamy, jak krok po kroku poradzić sobie z formalnościami. Sprawdź, jakie są wymagania i aktualne regulacje prawne, dzięki którym będziesz mógł legalnie postawić wiatę w granicach własnej działki.

Co mówią przepisy, czyli wiata bez pozwolenia

Zgodnie z nowelizacją przepisów prawa budowlanego z 2020 r., w określonych przypadkach możliwa jest budowa wiaty garażowej:

 • bez pozwolenia na budowę,
 • bez zgłoszenia o budowie.

PAMIĘTAJ! Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa: „wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 działki”.

2 ekskluzywne samochody zaparkowane w nowoczesnej wiacie samochodowej wykonanej z drewna

Co to jest wiata?

W praktyce istnieje kilka przepisów warunkujących możliwość postawienia wiaty, jednak samo rozumienie tego pojęcia jest niejednoznaczne.

Przyjmuje się natomiast, że wiata jest lekką budowlą z dachem opartą na słupach. Wiata nie może zostać zabudowana ze wszystkich lub z większości stron.

Najważniejsze cechy wiaty to:

 • obecność fundamentów,
 • brak ścian,
 • posiadanie dachu,
 • posadowienie na słupach.

Polskie prawo nie precyzuje też, z jakiego materiału powinna być wykonana wiata. Za każdym razem należy zatem ocenić, czy planowana inwestycja kwalifikuje się jako jako wiata, czy budynek.

Sprawdź, jak przygotować podłoże pod drewnianą konstrukcję.

Zrozumienie lokalnych przepisów budowlanych

Przed przystąpieniem do budowy wiaty garażowej bez pozwolenia, kluczowe jest zrozumienie lokalnych przepisów budowlanych. Należy szczegółowo przeanalizować warunki, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z uproszczonych procedur. W niektórych przypadkach, mimo braku potrzeby uzyskania formalnego pozwolenia, konieczne może być zgłoszenie budowy w odpowiednim urzędzie, co wiąże się z potrzebą dostarczenia określonych dokumentów, takich jak plan zagospodarowania działki czy rysunki techniczne planowanej konstrukcji.

Drewniana wiata z czterospadowym czarnym dachem w której zaparkowany został samochód marki Hyundai

Wiata garażowa bez pozwolenia

Jeśli wiata będzie służyła jako miejsce postojowe, powinna spełniać określone warunki usytuowania:

 • minimum 3 metry od granicy działki,
 • minimum 7 metrów od okien sąsiedniego budynku mieszkalnego.

Nie jest wymagane zachowanie tych odległości tylko w dwóch przypadkach:

 • zabudowa jednorodzinna – jeśli niezadaszony parking składa się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 • zabudowa zagrodowa – jeśli wiaty stykają się z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

Chcesz wybudować wiatę na działce, na której już znajduje się budynek mieszkalny lub na działce, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową? Możesz to zrobić bez żadnych formalności.

WAŻNE! Bez pozwolenia na budowę można postawić drewnianą wiatę garażową o powierzchni do 50 m2. Jednocześnie na każde 1000 m2 działki budowlanej mogą przypadać maksymalnie dwa takie obiekty.

Postawienie wiaty o powierzchni do 50 m2 powierzchni nie wymaga również zgłoszenia zamiaru budowy.

Auto marki BMW w kolorze białym zaparkowane w nowoczesnej wiacie wykonanej z drewna w otoczeniu zielonej trawy i szarej kostki brukowej

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Z wnioskiem o pozwolenie na budowę wiaty garażowej należy wystąpić w sytuacji, gdy:

 • wiata będzie mieć powierzchnię większą niż 50 m2,
 • na jednej działce znajdą się więcej niż dwie wiaty o powierzchni do 35 m2 na każde 500 m2,
 • na jednej działce znajdą się więcej niż dwie wiaty o powierzchni do 50 m2 na każde 1000 m2,
 • wiata w bezpośredni sposób „oddziałuje” na sąsiednią nieruchomość,
 • wiata będzie wybudowana w miejscu publicznym.

Podsumowanie: Planowanie budowy wiaty bez pozwolenia

Planowanie budowy wiaty garażowej bez pozwolenia wymaga dokładnego przestrzegania przepisów prawa budowlanego oraz lokalnych regulacji. Przygotowanie, konsultacja z ekspertami i odpowiedzialne podejście do projektu pozwolą uniknąć późniejszych problemów prawnych oraz zagwarantują, że nowo powstała konstrukcja będzie bezpieczna, funkcjonalna i estetyczna.

Masz w planach budowę wiaty garażowej? Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą na drewniane konstrukcje w atrakcyjnych cenach. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego projektu i błyskawiczną realizację usługi.

Copyright © Nowoczesne-Domki.pl
Daniel, konsultant handlowy
+48 889 009 701 Masz pytania? Zadzwoń