poniedziałek-piątek: 7:00-17:00      biuro@nowoczesne-domki.pl   telefon: 889 009 701 telefon: 889 009 702

Zasady zwrotów i reklamacji

Zasady zwrotów i reklamacji

1. Wszystkie produkty oferowane przez naszą firmę na platformie www.nowoczesne-domki.pl są objęte gwarancją producenta.

2. Jeśli otrzymasz produkt z wadą fabryczną, masz prawo do zgłoszenia reklamacji producentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami gwarancji.

3. Aby złożyć reklamację, prosimy o kontakt mailowy na adres nowoczesne.domki.pl@gmail.com. Warto dołączyć zdjęcia przedstawiające elementy reklamacji.

4. W celu przyspieszenia procesu reklamacji, sugerujemy również wcześniejszy kontakt telefoniczny z naszym działem obsługi klienta.

5. Zobowiązujemy się rozpatrzyć Twoją reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i niezwłocznie poinformować Cię o naszych działaniach i podjętych decyzjach.

6. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wskażemy Ci proponowany sposób i procedurę przywrócenia zgodności produktu z warunkami umowy.

7. W przypadku uwzględnionej reklamacji, pokrywamy wszystkie koszty związane z transportem reklamowanego produktu.

8. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, poinformujemy Cię o przyczynach oraz ewentualnych krokach, które możesz podjąć w związku z uszkodzonym produktem.

9. Nasze produkty tartaczne, takie jak altany, drewniane domki, pergole, podłogi, boazerie, legary, wiaty i garaże, domki letniskowe oraz drewniane place zabaw itp., są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Mogą one zawierać sęki i drobne pęknięcia, które są charakterystyczne dla drewna i nie stanowią podstawy do reklamacji.

10. Nie uznajemy za wady zdrowych sęków, pęknięć drewna oraz zmiany objętości w granicach normy, takie jak pęcznienie oraz schnięcie, które są wynikiem naturalnych właściwości drewna i wpływu zmiennych warunków atmosferycznych na produkt. Te procesy nie mają wpływu na trwałość i użytkowanie wyrobu.

11. Elementy ruchome, takie jak drzwi i okna, nie podlegają reklamacji w zakresie zmian wynikających z naturalnych właściwości drewna powstałych w trakcie normalnego użytkowania lub pod wpływem czynników atmosferycznych.

12. Regulacje elementów ruchomych, tj. drzwi i okien, wynikające z normalnego użytkowania, nie są przedmiotem reklamacji, a Klient może je przeprowadzić samodzielnie.

13. Zdjęcia produktów prezentowane na naszej stronie internetowej mają charakter poglądowy. Różnice między wyglądem produktu na stronie a dostarczonym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Klienta i nie stanowią podstawy do reklamacji ani odmowy przyjęcia wykonanej usługi montażowej.

14. Masz prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

15. Istnieją wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Prosimy o zapoznanie się z nimi na naszej stronie internetowej.

16. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku produktów niestandardowych, które są wyprodukowane według specyfikacji Klienta, takich jak domki dostosowane do indywidualnych potrzeb, które obejmują wybór drzwi, okien, rodzaju pokrycia dachu, grubości podłogi, ścian, lub zmienionych wymiarów podanych przez Klienta. Te produkty nie podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Nie przyjmujemy zwrotów produktów zużytych, uszkodzonych lub montażowych, a także domków po zmontowaniu przez naszą ekipę montażową.

18. W innych przypadkach masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

19. Termin do odstąpienia od umowy kończy się 14 dni po dniu, w którym przejąłeś rzecz lub po dniu, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

20. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o powiadomienie nas na piśmie lub drogą mailową na adres nowoczesne.domki.pl@gmail.com

21. Zwrot płatności zostanie dokonany na Twój rachunek bankowy po uzgodnieniu danych dotyczących tego rachunku.

22. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.

23. W celu zwrotu produktu, prosimy o odesłanie go na nasz adres siedziby:  Nieznanice, ul. Klonowa 1 , 42-270 Nieznanice, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest uważany za zachowany, jeżeli towar zostanie zwrócony przed upływem tych 14 dni.

24. Zwrot produktu musi być dokonany w oryginalnym opakowaniu i umieszczony na palecie, na której został dostarczony. Produkt nie może wykazywać oznak użytkowania ani być uszkodzony.

25. Koszty zwrotu produktów ponosi Kupujący. Prosimy o nie przesyłanie produktów za pobraniem.

Postanowienia Końcowe

1. Nasze drewniane produkty oferowane na platformie nowoczesne-domki.pl są wykonane z drewna klasy A/B.

2. Aby utrzymać trwałość elementów drewnianych naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie dwukrotnej impregnacji. W przypadku elementów ruchomych, takich jak drzwi i okna, impregnacja powinna być przeprowadzona zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nietypowymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieżyce, gradobicia, burze, ulewny deszcz lub silny wiatr itp. Zalecamy rozważenie wykupienia polisy ubezpieczeniowej od tych zdarzeń w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

4. Umowy zawierane przez naszą firmę poprzez sklep internetowy są regulowane przez prawo polskie i są dostępne w języku polskim. W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Zgodnie z art. 589 k.c., produkt pozostaje własnością naszej firmy do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży. Po dokonaniu pełnej zapłaty własność produktu przechodzi automatycznie na Kupującego, bez konieczności zawierania dodatkowych umów.

6. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów między nami a Kupującymi będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny online pod adresem www.nowoczesne-domki.pl oraz w wersji papierowej pod adresem naszej siedziby:  Nieznanice, ul. Klonowa 1, 42-270 Nieznanice

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne po okresie nie krótszym niż 7 dni od ich udostępnienia na naszej stronie internetowej.

9. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z obowiązującymi wówczas postanowieniami Regulaminu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labo.

Kontakt

Nowoczesne Domki

Nieznanice ul. Klonowa

tel1: 889 009 701

tel2: 889 009 702

tel3. 507 683 663

No products in the cart.

Daniel, konsultant handlowy
+48 889 009 701 nowoczesne.domki.pl@gmail.com